اوقات شرعی
 • شنبه،25 اردیبهشت 1400
 • ورود
     
   •    
    فصل اول – کلیات v مبحث اول – اهداف و اصول پایه ماده 1 - با توجه به مجموعه وظایف شهرداری ها در مدیریت شهر و تاثیرگذاری آن بر زندگی روزمره و آینده مردم و همچنین نقش و جایگاه ...