اوقات شرعی
     
   • اطلاعات معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداریهای کلان شهرها

     دبیرخانه کمیسیون معاونان برنامه ریزی و توسعه کلان شهرها 

    ردیف

    نام و سمت

    نام شهر

    تلفن دفتر

    تلفن نمابر

    کد شهر

    1

    مینا شیعه علی - دبیر کمیسیون

    مشهد

    38491262

    38491429

    051

    2

    آسیه هاشمیان - کارشناس

    مشهد

    38491429

    38491429

    051

     

    معاونان برنامه ریزی و توسعه شهرداریهای کلان شهرها

     

    ردیف

    معاون شهردار

    نام شهر

    تلفن دفتر

    تلفن نمابر

    کد شهر

    رئیس دفتر

    1

    سعید تاج آبادی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    اراک

    33123921

    19-33124815

    33121379

    33136090

    086

    آقای ملکی

    2

    خلیل احمدیان

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    اردبیل

    33639375

    33639375

    045

    آقای سلحشور

    3

    صادق حسین دوستی

    معاون برنامه ریزی

    ارومیه

    33438251

    33470316

    33456114

    33443540

    044

    آقای علیزاده

    4

    علیرضا صادقیان

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    اصفهان

    32344011

    32344012

    32344013

    031

    خانم عطاآبادی

    5

    ابراهیم نوشادی

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    اهواز

    33334887

    33334886

    33332278

    061

    آقای خزائی

    6

    محمدمهدی جهانبخش

    معاون برنامه ریزی

    بندرعباس

    32223021

    32233019

    076

    آقای جوادی

    7

    مرتضی موحدنیا

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    تبریز

    2104411

    34796015

    041

    آقای علیزاده

    8

    حامد مظاهریان

    معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

    تهران

    55626104

    55898525

    55638837

    021

    آقای قلی پور

    9

    علی بهارمست

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    رشت

    33666370

    33668392

    013

     

    10

    خلیل صاحبداد زهی

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    زاهدان

     

    5- 33232184

    33231982

    054

    آقای محرابی

    11

    محمد علی راضی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    شیراز

    32253479

    32252558

    32252542

    071

     

    12

    محسن رنجبر

    معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی

    قم

    36104203

    36104203

    36104535

    025

     

    13

    احمد ناصربخت

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    کرج

    32279018

    32279118

    026

    آقای عسگری

    14

    غلامرضا رجائی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    کرمان

    32223012

    32223012

    034

    آقای حسینی

    15

    امید کریمی

    معاون برنامه ریزی و توسعه شهر

    کرمانشاه

    37277027

    38213514

    37222292

    083

     

    16

    آیدا مهربان

    سرپرست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    مشهد

    32244206

    32006848

    32224745

    051

    آقای صاحبی

    17

    مرتضی حضرت زاده

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    همدان

    38256170

    38256175

    081

    خانم جاوید

     

    18

    مجید بیکی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    یزد

    37260644

    37260441

    035

    آقای خانجانخانی

    تعداد بازدید :81
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: