اوقات شرعی
 • دوشنبه،29 شهریور 1400
 • ورود
     
   • شهرداری یزد
    شهرداری یزد
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری یزد
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    مدیران زیر مجموعه حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری یزد (035)

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    مجید بیکی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    ۳۷۲۶۰۶۴۴

    ۳۷۲۶۰۴۴۱