اوقات شرعی
     
   • شهرداری یزد
    شهرداری یزد
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری یزد
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    مدیران زیر مجموعه حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری یزد (035)

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    مهدی فعالی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    ۳۷۲۶۰۶۴۴

    ۳۷۲۶۰۴۴۱

    محمد رضا میرشمسی

    مدیر برنامه و بودجه

    ۳۷۲۶۰۶۴۴

    ۳۷۲۶۰۴۴۱

    محمد حسین دهستانی

    مدیر سرمایه انسانی

    ۳۷۲۶۰۶۴۴

    ۳۷۲۶۰۴۴۱

    سید محمد علی شبانی

    مدیر نوسازی و تحول اداری

    ۳۷۲۶۰۶۴۴

    ۳۷۲۶۰۴۴۱

    مسعود

    رئیس سازمان فاوا

    ۳۷۲۵۶۹۷۰

    ۳۷۲۵۶۹۷۰