اوقات شرعی
     
   • شهرداری تبریز
    شهرداری تبریز
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری تبریز
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    مرتضی موحدنیا

    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تبریز

    041-2104411

     

    041-34796015