اوقات شرعی
     
   • شهرداری تبریز
    شهرداری تبریز
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    ولی صداقتی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    ولی صداقتی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز

    041-21040411

     

    041-34796015