اوقات شرعی
     
   • شهرداری تبریز
    شهرداری تبریز
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری تبریز
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    مدیران زیرمجموعه حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری تبریز (041)

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    اقای مرتضی موحدنیا

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    34795346

    34796015

    اقای کریم فیضی

    مدیرکل سرمایه انسانی

    34786017

    _

    اقای محمدعلی مولاخواه

    مدیرکل برنامه و بودجه

    34770108

    _

    اقای سیدمحمد ثابتی

    مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری

    32104401

    _

    اقای احمد فیضی

    مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

    35546115

    35546131

    رقیه طیار

    رئیس گروه مطالعلت و پژوهش

    32104405

    _