اوقات شرعی
     
   • شهرداری رشت
    شهرداری رشت
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    علی بهارمست
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    علی بهارمست

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت

    33666370


    013-33668392