اوقات شرعی
     
   • شهرداری رشت
    شهرداری رشت
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری رشت
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    مدیران زیرمجموعه حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری رشت

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    مصطفی مهاجر

    مدیر سرمایه انسانی

    01333665480

    01333662645

    متین عاشوری

    مدیر نوسازی و تحول اداری

    01333666208

    01333666208

    آمنه خدابخشی

    مدیر برنامه و بودجه

    01333666667

    _

    لیلا عزیزی

    رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

    01333235053

    01333235056