اوقات شرعی
     
   • شهرداری تهران
    شهرداری تهران
    معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا
    شهرداری تهران
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    مدیران زیرمجموعه حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران (021)

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    خانم دکتر سکینه اشرفی

    معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا

    55626104

    55898525

    آقای مرادی

    مدیرکل برنامه وبودجه

    96014231

    55629124

    آقای شهیدی پور

    مدیرکل ارزیابی وعملکرد

    96014455

    77171547

    آقای احمدوند

    مدیرکل تشکیلات

    96014503

    -

    آقای فرجود

    مدیرعامل سازمان فناوری وارتباطات

    8416910

    88800863

    آقای قنادان

    مدیرعامل ارتباط مشترک

    88219070

    -

    آقای دشگرد

    مدیرعامل فناوران

    84169344

    88932753

    آقای فراهانی

    مدیرسیاست گذاری وراهبردی

    96014303

    -