اوقات شرعی
 • دوشنبه،29 شهریور 1400
 • ورود
     
   • شهرداری اصفهان
    شهرداری اصفهان
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری اصفهان
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    علیرضا صادقیان

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

    32344011

    32344012

    031-32344013