اوقات شرعی
     
   • شهرداری اصفهان
    شهرداری اصفهان
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    سعید ابراهیمی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    سعید ابراهیمی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

    32344011

    32344012

    031-32344012

    031-32344013