اوقات شرعی
     
   • شهرداری اصفهان
    شهرداری اصفهان
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری اصفهان
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    مدیران زیرمجموعه حوزه معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    آقای دکتر بهروز ارباب شیرانی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    03132344011

    03132344013

    آقای مهندس مرتضی نصوحی

    مدیر آموزش ، تشکیلات و بهبود روشها

    03132349009

    03132344013

    آقای مهندس سعید فردانی

    مدیر برنامه ریزی و بودجه

    03132351400

    03132344013

    آقای دکتر سعید ابراهیمی

    مدیر مطالعات و پژوهش

    03132344661

    03132344013

    آقای سید محمود حسینی

    مدیرکل سرمایه انسانی

    03132228916

    03132212517

    آقای مصطفی نباتی نژاد

    مدیر پروژه رصد خانه شهری

    03132220765

    03132220765

    آقای حمیدرضا ابطحی

    مدیرعامل سازمان فاوا

    03136640425

    03136612496