اوقات شرعی
     
   • دبیرخانه کمیسیون
    دبیرخانه کمیسیون
    دبیر کمیسیون
    دبیرخانه کمیسیون
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    دبیرخانه (051)

    ردیف
    نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن شماره فکس
    1 مینا شیعه علی دبیر کمیسیون 38491262 38491429
    2 سیده آسیه هاشمیان کارشناس 38491262 38491429