اوقات شرعی
 • چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
     
   • شهرداری زاهدان
    شهرداری زاهدان
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری زاهدان
    زاهدان - خلیل صاحبدادزهی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    زاهدان (054)

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    ایمیل

    نماینده برای پیگیری

    شماره تماس

    1

    دکتر خلیل صاحبدادزهی

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    5- 33232184

    33231982