اوقات شرعی
 • چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
     
   • شهرداری رشت
    شهرداری رشت
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت
    رشت - حامد اخوان
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    رشت (013)

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    نماینده برای پیگیری

    شماره تلفن

    1

    حامد اخوان

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    33221531

    33260015