اوقات شرعی
 • چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
     
   • شهرداری ارومیه
    شهرداری ارومیه
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری ارومیه
    ارومیه - حسین صادق دوستی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    ارومیه (044)

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    نماینده برای پیگیری

    شماره تماس

    1

    حسین صادق دوستی

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    33440620

    33470316

    33443540تاییدیه

    33456114

    خانم اسراء صادق زاده

    32253867