اوقات شرعی
 • چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
     
   • شهرداری مشهد
    شهرداری مشهد
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد
    مشهد - شهریار آل شیخ
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    مشهد (051)

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    نماینده برای پیگیری

    شماره تماس

    1

    شهریار آل شیخ

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    32244206

    32006848

    32224745