اوقات شرعی
 • چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
     
   • شهرداری قم
    شهرداری قم
    معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم
    قم - محسن رنجبر
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    قم (025)

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    نماینده برای پیگیری

    شماره تماس

    1

    محسن رنجبر

    معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی

    36104203

    36104203

    منصو جمشید پور

    32944203