اوقات شرعی
 • چهارشنبه،21 آذر 1397
 • ورود
     
   • شهرداری شیراز
    شهرداری شیراز
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز
    شیراز - ابوالقاسم ابراهیمی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

    شیراز (071)

    ردیف

    نام و نام خانوادگی

    سمت

    شماره تلفن

    شماره فکس

    1

    ابوالقاسم ابراهیمی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    32253479

    32252558

    32252542