اوقات شرعی
     
   • شهرداری همدان
    شهرداری همدان
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری همدان
    مجتبی حمزه رستگار
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    مجتبی حمزه رستگار

    معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

    همدان

    38256170

    فکس

    38256175

    081