اوقات شرعی
     
   • مرتضی حضرت زاده
    مرتضی حضرت زاده
    معاون برنامه ریزی و توسعه همدان
    شهرداری  همدان
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    مرتضی حضرت زاده

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    همدان

    38256170

    فکس

    38256175

    081