اوقات شرعی
     
   • شهرداری مشهد
    شهرداری مشهد
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مشهد
    آیدا مهربان
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    آیدا مهربان

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    مشهد

    32244206

    32006848

    فکس

    32224745

    051