اوقات شرعی
     
   • آیدا مهربان
    آیدا مهربان
    سرپرست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مشهد
    شهرداری  مشهد
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    آیدا مهربان

    سرپرست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    مشهد

    32244206

    32006848

    فکس

    32224745

    051