اوقات شرعی
 • دوشنبه،29 شهریور 1400
 • ورود
     
   • شهرداری کرمانشاه
    شهرداری کرمانشاه
    معاون برنامه ریزی و توسعه شهر کرمانشاه
    شهرداری  کرمانشاه
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    امید کریمی

    معاون برنامه ریزی و توسعه شهر

    کرمانشاه

    37277027

    فکس

    38213514

    37222292

    083