اوقات شرعی
 • دوشنبه،29 شهریور 1400
 • ورود
     
   • شهرداری کرمان
    شهرداری کرمان
    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کرمان
    شهرداری  کرمان
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    غلامرضا رجائی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    کرمان

    32223012

     

    فکس

    32223012

    034