اوقات شرعی
     
   • شهرداری کرج
    شهرداری کرج
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کرج
    حمیدرضا محمدی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    حمیدرضا محمدی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    کرج

    32279018

    فکس

    32279118

    026