اوقات شرعی
     
   • شهرداری قم
    شهرداری قم
    معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی قم
    سیدابوالفضل  اسماعیلی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    سیدابوالفضل اسماعیلی

    معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی

    قم

    36104203

    فکس

    36104203

    36104535

    025