اوقات شرعی
     
   • شهرداری شیراز
    شهرداری شیراز
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شیراز
    محمدعلی راضی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    محمد علی راضی

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    شیراز

    32253479

    فکس

    32252558

    32252542

    071