اوقات شرعی
     
   • شهرداری زاهدان
    شهرداری زاهدان
    معاون برنامه ریزی و توسعه زاهدان
    نعیم پناه
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    نعیم پناه

    معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری زاهدان

    زاهدان

    5- 33232184

    فکس

    33231982

    054