اوقات شرعی
     
   • شهرداری بندرعباس
    شهرداری بندرعباس
    معاون برنامه ریزی بندرعباس
    شهرداری  بندرعباس
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    محمدمهدی جهانبخش

    معاون برنامه ریزی

    بندرعباس

    32223021

     

    فکس

    32233019

    076