اوقات شرعی
     
   • شهرداری بندرعباس
    شهرداری بندرعباس
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بندرعباس
    محمدرضا کهوری
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    محمدرضا کهوری

    معاون برنامه ریزی توسعه شهری شهرداری زاهدان

    بندرعباس

    32242239

     

    فکس

    32233019

    076