اوقات شرعی
     
   • شهرداری اهواز
    شهرداری اهواز
    معاون برنامه ریزی و توسعه اهواز
    شهرداری  اهواز
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    ابراهیم نوشادی

    معاون برنامه ریزی و توسعه

    اهواز

    33334887

    فکس

    33334886

    33332278

    061