اوقات شرعی
     
   • شهرداری اردبیل
    شهرداری اردبیل
    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
    شهرداری  اردبیل
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

    خلیل احمدیان

    معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    اردبیل

    33639375

    فکس

    33639375

    045