اوقات شرعی
     
   • شهرداری اراک
    شهرداری اراک
    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اراک
    ابوالفضل چابکی
    اطلاعات تماس
    رایانامه :--

     

     

    ابوالفضل چابکی

    سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

    اراک 

    تلفن

    33123921

    33124815

    فکس

    33121379

    33136090