اوقات شرعی
     
   • فاوا و توسعه ی بخش خصوصی -
    فاوا و توسعه ی بخش خصوصی -
    کلمات کلیدی : فاوا و توسعه ی بخش خصوصی
    فاوا و توسعه ی بخش خصوصی

    سال انتشار :1392
    مؤلف :علی حکیم جوادی
    چکیده
    بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف جهان و نقش آن به عنوان یک پیشران در توسعه اقتصاد، یکی از مهمترین فعالیت های اتحادیه های بین المللی مرتبط با سازمان ملل متحد مانند اتحادیه ی بین المللی مخابرات و آنکتاد است. کنون نهادهای بین المللی مرتبط شاخص های مختلفی برای ارزیابی وضعیت توسعه فناوری اطلاعات تدوین نموده اند. کشورها تلاش می کنند تا با اجرای برنامه های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با در نظر گرفتن آن شاخص ها نسبت به اتقاء وضعیت این حوزه در کشورشان و نسبت به ارتقا جایگاه خود درمیان سایر کشورها اقدام نمایند.
    پیوست
    تعداد بازدید :145