اوقات شرعی
     
   • نظام نامه مطالعات ارزش شهرداری مشهد -
    نظام نامه مطالعات ارزش شهرداری مشهد -
    نظام نامه مطالعات ارزش شهرداری مشهد

    سال انتشار :1393
    زبان :فارسی
    چکیده
    در راستای اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر در تبصره های بودجه سال 1393 شهرداری مشهد اجرای تکنیک ارزشمند مهندسی ارزش را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به اینکه این تکنیک ضمن نظام مند کردن خرد جمعی با استفاده از نظرات ذی نفعان اصلی پروژه ها و یا خدمات در راستای افزایش کارکرد و کیفیت و همچنین کاهش هزینه ها قدم برمی دارد.