اوقات شرعی
     
   • شناسنامه فرآیند راهبری امور پژوهشی -
    شناسنامه فرآیند راهبری امور پژوهشی -
    شناسنامه فرآیند راهبری امور پژوهشی

    سال انتشار :1393
    زبان :فارسی
    چکیده
    1)دستورالعمل تدوین و ارائه گزارش پایانی طرح پژوهشی 2)دستورالعمل راهبری امور پایان نامه های دانشجویی 3)دستورالعمل ارزیابی مقالات و طرح های کارکنان شهرداری مشهد 4)دستورالعمل تدوین مقالات
    پیوست
    تعداد بازدید :133