اوقات شرعی
     
   • روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه -
    روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه -
    کلمات کلیدی : روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه
    روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه

    انتشارات :دانشگاه تربیت مدرس
    مترجم :مهندس امیرحسین محبعلی – دکتر محمدرضا آیتالهزاده شیرازی – مهندس علی پیرسیاوش – مهندس مهرنوش اهوازی
    زبان :فارسی
    نوبت چاپ :1393
    چکیده
    سنجش وضعیت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف جهان یکی از مهمترین فعالیت های اتحادیه بین المللی مخابرات ITU است. تا کنون شاخص های مختلفی برای ارزیابی وضعیت توسعه فناوری اطلاعات از منظر های مختلف تدوین شده است . از سال 2009 این اتحادیه شاخص جدید IDI تعریف نموده است و سالانه نسبت به سنجش و اعلام آن اقدام می نماید. این شاخص مبنای رتبه بندی کشورها از منظر توسعه فناوری اطلاعات است. گزارش 2013 Measuring the information society آخرین ارزیابی ITU با متدولوژی IDI از وضعیت توسعه کشورها از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. که منتشر شده است. در چارچوب تعامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با بخش آمار و اطلاعات اتحادیه جهانی مخابرات مسئولیت هماهنگ کننده ملی را سازمان مذکور عهده دار و در جهت ظرفیت سازی فنی در راستای ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در ارزیابی های مجامع بین المللی این گزارش به عنوان یکی از خروجی های نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات کشور به فارسی ترجمه شده است.