اوقات شرعی
 • یکشنبه،01 خرداد 1401
 • ورود
     
   • پایش جامعه اطلاعاتی ایران 1393 -
    پایش جامعه اطلاعاتی ایران 1393 -
    پایش جامعه اطلاعاتی ایران 1393

    سال انتشار :1393
    انتشارات :دانشگاه تربیت مدرس مرکز نشر آثار علمی
    مؤلف :مهندس امیرحسین محبعلی –دکتر محمدرضا آیتالهزاده شیرازی – مهندس مهرنوش اهوازی
    زبان :فارسی
    چکیده
    در دهه گذشته شاهد رشد چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا بوده ایم. هم اکنون این فناوری از مرحله تاثیر گذاری بر روی جنبه های مختلف زندگی بشری گذر کرده و وارد متن زندگی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه شده است. چارچوب ساختاری عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات را تولید و پردازش ، انتقال ، ارزش افزوده و مدیریت اطلاعات تشکیل می دهد و هدف آن ایجاد زیر ساخت های دانش و معرفت فردی ، گروهی، سازمانی و ملی برای اداره بهتر جامعه و رفاه بیشتر مردم است....
    پیوست
    تعداد بازدید :147