اوقات شرعی
 • یکشنبه،01 خرداد 1401
 • ورود
     
   • پایش اهداف WSIS در جهان و ایران 2014 -
    پایش اهداف WSIS در جهان و ایران 2014 -
    پایش اهداف WSIS در جهان و ایران 2014

    مؤلف :مهندس امیرحسین محبعلی –دکتر محمدرضا آیتالهزاده شیرازی – مهندس مهرنوش اهوازی
    زبان :فارسی
    چکیده
    اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی (WSIS) فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان فناوری های تحول گرا و توانمندساز حائز اهمیت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر این که خودش یک بخش اقتصادی مهم است سبب رشد اقتصادی می گردد و اثرات جانبی راهبردی بر روی بخش های دیگر دارد. این فناوری سبب ایجاد شغل و پیشرفت نوآوری و توانمندسازی افراد از طریق کانال های ارتباطی جدید و سریع می شود و ایجاد دسترسی بیشتر به آموزش ، سلامت و خدمات عمومی کمک شایانی می کند.
    پیوست
    تعداد بازدید :97