اوقات شرعی
 • یکشنبه،01 خرداد 1401
 • ورود
     
   • آمار و ارقام فاوا - تهیه شده در دانشگاه علم و صنعت ایران به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران،1392
    آمار و ارقام فاوا - تهیه شده در دانشگاه علم و صنعت ایران به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران،1392
    کلمات کلیدی : آمار و ارقام فاوا
    آمار و ارقام فاوا

    نویسنده :تهیه شده در دانشگاه علم و صنعت ایران به سفارش سازمان فناوری اطلاعات ایران،1392
    سال انتشار :1392
    چکیده
    «داشتن آمار و ارقام بهروز یکی از اجزای لازم برای برنامهریزی راهبردی است. این مستند با هدف ارائه آمار کلی جهان در سال 2013 میلادی در زمینه فاوا و براساس اطلاعات منتشر شده توسط دفتر توسعه اتحادیه بینالمللی مخابرات تهیه شدهاست. مقایسه . آمارها علاوه بر ارائه یک تصویر کلی از وضع جهان، میتواند زمینهساز تدوین برنامههای واقعگرایانه در کشور در حوزهی فاوا باشد.» علی حکیم جوادی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران
    پیوست
    تعداد بازدید :98