اوقات شرعی
 • چهارشنبه،17 آذر 1400
 • ورود
     
   • آموزش شهروندی - پیام روشن فکر، هما مداح، عبدالحسین کلانتری
    آموزش شهروندی - پیام روشن فکر، هما مداح، عبدالحسین کلانتری
    کلمات کلیدی : آموزش شهروندی , آموزش , شهروندی
    آموزش شهروندی

    نویسنده :پیام روشن فکر، هما مداح، عبدالحسین کلانتری
    سال انتشار :1390
    انتشارات :مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
    زبان :فارسی
    چکیده
    » مدیریت شهری «قدمتی به اندازه شروع روند جدید شهرنشینی در آغاز قرن بیست و یکم دارد. با شروع این روند جدید شهرها نه تنها تبدیل به مراکز تولید ثروت و کانون اقدامات فرهنگی و اجتماعی شدند، بلکه به همان سرعت انواع آسیب های اجتماعی نیز در آنان مشاهده گردید و لزوم » مدیریت شهری « هر دو بعد آشکار گردید: تلاش برای بهبود شرایط و کیفیت زندگی در شهرها و جلوگیری از ایجاد و گسترش انواع آسیب های اجتماعی در آن. با این حال از آغاز دهه 1990 ما شاهد ظهور پارادایم جدید در « مدیریت شهری» هستیم که نه مبتنی بر «تخصیص منابع» که مبتنی بر مشارکت است و به همین دلیل می توان آن را « مدیریت شهری مشارکتی » نامید . این نوع از مدیریت شهری ملزوماتی دارد که از جمله این ملزومات می توان به « مشارکت شهری» شهروندان اشاره نمود. اما راه تحقق این نوع از مشارکت شهری چیست؟ تحقیقات نشان داده اند که یکی از راه های تحقق این نوع از مشارکت « از پایین به بالا» آموزش و به خصوص « آموزش شهروندی » است. آموزش شهروندی با اینکه از قدمت چندانی برخوردار نیست اما در بسیاری از کشورها، راهی طولانی را پیموده است. این نوع آموزش جای خود را نه تنها در بخش رسمی و دولتی که در میان سازمان های مردم نهاد و دیگر نهادهای عمومی و شبهه حکومتی همچون شهرداری یافته است و بدین ترتیب قدم های مثبتی در راه تحقق « مدیریت شهری مشارکتی» پیموده شده است. نوشتار فعلی با بررسی روند تغییر دیدگاه ها در مورد مدیریت شهری، تلاش می کند تا دیدگاه جدید در مورد مدیریت شهری و ملزومات آن را مورد بررسی قرار داد و نهایتاً با استفاده از « آموزش شهروندی » و شرح مفصل آن، راهکارهایی برای اجرای این مهم در ایران پیشنهاد نماید.
    پیوست
    تعداد بازدید :168