اوقات شرعی
 • چهارشنبه،17 آذر 1400
 • ورود
     
   • ضوابط ساختار سازمانی شهرداری های کلانشهرها - شهرداری شیراز
    ضوابط ساختار سازمانی شهرداری های کلانشهرها - شهرداری شیراز
    ضوابط ساختار سازمانی شهرداری های کلانشهرها

    نویسنده :شهرداری شیراز
    زبان :فارسی
    چکیده
    ضوابط ساختار سازمانی در کارگروهی متشکل از شهرداری های شیراز، اصفهان،مشهد و دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان شهردرای ها و دهیاری ها